เอกสารที่ต้องใช้ก่อนส่งรถให้ร้าน รับซื้อรถมือสอง มีอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ก่อนส่งรถให้ร้านรับซื้อรถมือสองมีอะไรบ้าง

การจำหน่ายรถยนต์มือสองนับเป็นช่องทางการแปรสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้กลายเป็นเงินสดที่น่าสนใจไม่น้อย ซึ่งการจัดจำหน่ายในปัจจุบันมีทั้งการจำหน่ายผ่านร้าน รับซื้อรถมือสอง การจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางการจัดจำหน่ายรถยนต์มือสองทางโซเชียลมีเดียที่นิยมสื่อสารกันในทุกเมื่อเชื่อวัน ซึ่งนอกการเตรียมรถยนต์ให้พร้อมแล้ว เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ก็ยังจำเป็นต่อการจำหน่ายรถยนต์มือสองด้วย ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมนั้นมีเอกสารใดบ้าง ไปดูกันเลยครับ

  1. เอกสารคู่มือการจดทะเบียน เป็นเอกสารที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของรถ เอกสารที่ใช้ในการซื้อขายจะต้องเป็นเอกสารฉบับจริง ภายในเอกสารเล่มทะเบียนจะต้องระบุประวัติของรถเอาไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการโอนกรรมสิทธิ์จากไฟแนนช์ การปรับแต่งเครื่องยนต์ เช่น การเปลี่ยนสีรถ , การเปลี่ยนเลขทะเบียนรถ เป็นต้น
  2. เอกสารสัญญาซื้อขาย เป็นเอกสารสำคัญตามกฎหมายที่แสดงถึงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ เอกสารสัญญาที่ถูกต้อง มีการลงรายละเอียดของรถที่สำคัญ รวมทั้งรายละเอียดของผู้ซื้อและผู้ขายอย่างครบถ้วน มีข้อสัญญาที่เป็นที่พึงพอใจของทั้ง 2 ฝ่าย มีการลงลายมือชื่อยอมรับข้อสัญญาต่าง ๆ ทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมพยานอีกอย่างน้อย 2 รายชื่อ ในเอกสารการซื้อขายรถมือสอง
  3. เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ เป็นเอกสารสำคัญทางกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เจ้าของรถควรจะเตรียมเอาไว้ให้พร้อม เป็นเอกสารแบบฟอร์มที่ออกโดยกรมขนส่งทางบก และต้องกระทำโดยมีนายทะเบียนของกรมขนส่งทางบกลงรายละเอียดให้ รวมถึงต้องมีการเซ็นชื่อของฝ่ายซื้อฝ่ายขายเอาไว้อย่างชัดเจนด้วย
  4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีเจ้าของรถใช้วิธีซื้อขายรถผ่านตัวแทน หรือร้านที่รับจัดจำหน่ายรถยนต์มือสองให้ เจ้าของรถต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจเอาไว้ด้วย เอกสารมอบอำนาจที่ถูกต้องจะต้องระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มอบหมายให้ชัดเจน และติดอากรแสตมป์ไม่น้อยกว่า 10 บาท
  5. เอกสารสำคัญของเจ้าของรถ เพื่อใช้ยืนยันตัวตนและประกอบการซื้อขายรถยนต์มือสอง เจ้าของรถควรเตรียมทั้งสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านให้พร้อม โดยเอกสารสำเนาเหล่านี้จะต้องไม่เป็นสำเนาของบัตรที่หมดอายุและมีความชัดเจน มีการรับรองสำเนาเอาไว้อย่างเหมาะสม

เมื่อเตรียมเอกสารสำคัญต่าง ๆ เหล่านี้เอาไว้พร้อมแล้ว การซื้อขายรถยนต์มือสองก็จะมีความรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น สร้างความน่าเชื่อถือและช่วยให้ผู้ที่สนใจตัดสินใจ รับซื้อรถ ได้ง่ายขึ้น และนอกจากเอกสารสำคัญทางกฎหมายแล้ว เจ้าของรถยังควรเตรียมเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเอกสารคู่มือของรถยนต์ เอกสารการทำประกันภัยทั้งแบบที่กฎหมายกำหนดและประกันแบบที่ทำโดยสมัครใจ เพื่อให้ผู้ที่สนใจใช้นำไปประกอบพิจารณา เมื่อทำสัญญาการซื้อขายแล้ว ทั้ง 2 ฝ่ายควรปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาททางกฎหมายตามมาในภายหลัง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *